Verkeersmanagement levert een belangrijke bijdrage aan bereikbaarheid. Beschikbare wegen worden door een goede toepassing van verkeersmanagement optimaal benut. Mobilisten kunnen hierdoor weloverwogen keuzes maken ten aanzien van vervoerswijze, vertrektijd en route.

Goudappel speelt in op de dynamiek van verkeer en vervoer. Wij zien het wegennet als één geheel en gaan uit van een integrale benadering van bereikbaarheidsvraagstukken.Wij helpen klanten met een doelgerichte inzet van benuttingsmaatregelen en met optimaal management van verkeer en vervoer. We zorgen daarmee voor verbetering van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Ook voor de scheepvaart is verkeersmanagement een bruikbaar vak. Met op het land bewezen concepten, werken we aan vlotte, veilige en comfortabele doorstroming door rivieren en kanalen. Dat komt goed uit, want wij verwachten nog veel groei in (groene) mobiliteit via het water.

Binnen de Goudappel-groep is MAPtm gespecialiseerd in operationeel verkeersmanagement, want we laten ook graag in de praktijk zien hoe het kan.

Gerelateerde werkvelden: mobiliteitsdiensten., gedrag, ontwerp openbare ruimte, verkeersprognoses, strategie & beleid, IT-oplossingen en beter benutten.

Gert Willems

Functie:
teammanager verkeersmanagement
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 80 68
mail Gert

Martie van der Vlist

Functie:
consultant Mobiliteit & IT
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 51 49 06 58
mail Martie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›