‘Verkeer’ is altijd ‘onderdeel van’. Integrale ontwerpers zoeken samenhang tussen mobiliteit, mens en ruimte. Waar prettig verblijven en verplaatsen elkaar versterken. Waar kinderen veilig kunnen spelen en parkeergarages makkelijk inrijdbaar zijn. Waar detailhandel en horeca floreert, we onze buren kunnen ontmoeten en geen files staan. Waar we ‘als van zelf’ onze weg vinden en de bijbehorende snelheid. Kortom: we creëren ruimtelijke kwaliteit die verkeerskundig kloppend is.

Scroll naar beneden voor relevante voorbeelden

Weinig bureaus kunnen die dubbele bril aan. Goudappel wel. Wij hebben gedreven verkeerstechnisch adviseurs en eigen stedenbouwkundigen, ontwerpers, (verkeers)planologen, omgevingspsychologen en landschapsarchitecten. Ze zijn op elkaar ingespeeld. Plein, parkeergarage of een groter gebied? We zorgen voor een passend ontwerp, in eigen beheer of in samenwerking met deelspecialisten. Alleen door van verschillende kanten te kunnen kijken, ontstaat duurzame kwaliteit in de buitenruimte. Meer leefbaarheid, vitaliteit en eigenheid, met minder overleg, minder kunstgrepen achteraf en dus lagere kosten. Dat is volgens ons integraal ontwerpen.

Openbare ruimte stuurt
Goed ontworpen openbare ruimte zet de mens centraal. We creëren plekken waar mensen graag verblijven en makkelijk kunnen komen. Ontwerp, maatvoering en gebruikte materialen zijn daarbij geen toevallige keuze, maar stuurinstrumenten. Net als inbedding in de omgeving, groen en inpassing van voorzieningen. Uw openbare ruimte heeft aantoonbare invloed op verkeersveiligheid, sociale cohesie, winkelomzet, vastgoedwaarde, vandalismebestrijding, luchtkwaliteit of zelfs obesitas bij uw jeugd.

Integraal ontwerpen levert geld op
Een plek die leeft gaat langer mee. heeft langere tijd geen aanpassingen nodig. Een plek die ‘klopt’ laat vastgoedwaarde en winkelomzetten stijgen en remt vandalisme af. Kortom: leidt tot duurzaamheid. Een multidisciplinaire ontwerppartner vindt creatievere oplossingen én signaleert ontwerpfouten sneller. Vroegtijdig toetsen van een ontwerp voorkomt veel duurdere reparaties en kunstgrepen tijdens beheer en onderhoud. Een integraal, op elkaar ingespeeld team bespaart op foutkosten en op de kosten van afstemming. Minder ruis tussen visie, ontwerp en bestek.

Laat u inspireren
Ontwerpen moeten passen bij het karakter van de plek en haar gebruikers. Dat is te zien in ons inspiratieboek. Graag laten we zien hoe de ‘genius loci’, de eigenheid van een plek, ons telkens inspireerde.

Onze ontwerpen vielen onder andere in de prijzen in Manhattan en bij de Jantje Beton Speel Award.

Visualiseren en co-creatie
Ruimtelijke kwaliteit ontstaat in dialoog met belanghebbenden. We ontwerpen voor winkeliers, recreanten en forenzen, voor spelende kinderen en de minder mobiele, oudere bezoeker. De ruimte is voor iedereen. In ontwerpateliers of inspraakavonden nemen wij belanghebbende mee naar de wereld van morgen. Met inspirerende schetsen of realistische (3D)-simulaties brengen wij ontwerpen tot leven. Zo kan deze ‘shared space’ er uit zien. Zo gaat dit kruispunt werken. Met een rijcurvesimulatie garanderen we de toegankelijkheid van bijvoorbeeld een laad-los-situatie. Specialisten werken de verkeersregelingen uit. Et cetera. Integraal ontwerpen is weten waar en wanneer je specialistisch moet doorprikken.

Gerelateerde werkvelden: gebiedsontwikkeling, gedrag, fiets, duurzame mobiliteit en parkeren.

Gebruikte producten

Marco Aarsen

Functie:
landschapsarchitect
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 72 27 29
mail Marco

Rico Andriesse

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 61 16 45
mail Rico

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›