Voormalig vliegkamp Valkenburg bij Leiden krijgt een woonbestemming. Dat is een planologische en verkeerskundige puzzel. Waar komen de uiteindelijk ca. 5.000 woningen, waar de overige voorzieningen en hoe geleid je de bijbehorende mobiliteit van, naar en door het plangebied? Wat is een handige fasering? Multidisciplinaire werkateliers zorgen voor ‘kruisbestuiving’, integraliteit en draagvlak. Kortom: voor kwaliteit en snelheid.

Goudappel Coffeng is door Projectbureau Locatie Valkenburg als verkeerskundig adviseur aangetrokken om invulling te geven aan het Masterplan voor deze locatie nabij Leiden en Katwijk. In multidisciplinaire werkateliers werkten we, samen met het projectbureau zelf, de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en stedenbouwkundig adviesbureau BVR verschillende aspecten uit, zoals de interne wegenstructuur en de bereikbaarheid per openbaar vervoer en per fiets. De interactie tussen planologen en verkeerskundigen (met prognoses van de verkeerseffecten van varianten onder handbereik) zorgde voor een efficiënt proces waar gezamenlijk een gedragen integraal plan voor de locatie op tafel kwam.

We hebben de verschillende varianten voor het onderliggend wegennet de verkeerseffecten doorgerekend met een statisch verkeersmodel (RVMK) en met een dynamisch verkeersmodel (StreamLine). Daarnaast hebben we input geleverd voor het Masterplan ten aanzien van de verkeersonderwerpen fietsers en voetgangers, openbaar vervoer (RijnGouwelijn, bus) en de toe te passen wegprofielen op de Locatie Valkenburg.

Opdrachtgever: projectbureau Locatie Valkenburg
Realisatie: 2011

Sander van der Eijk

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 46 07 69 50
mail Sander

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›