Amersfoort groeit en verandert. Mobiliteit raakt economie, ruimte, wonen en duurzaamheid. Een duidelijke toekomstvisie en een stevig participatietraject geven richting aan de stad die Amersfoort wil zijn met de mobiliteit die daarbij hoort. Verkeer en Vervoerplanning anno 2012.

De gemeente Amersfoort heeft Goudappel Coffeng gevraagd haar verkeers- en vervoersplan (VVP) te herzien. Amersfoort wilde een nieuw toekomstgericht plan dat invulling geeft aan de eisen en wensen die nu en in de komende tijd gesteld worden aan verkeer en vervoer, met bijzondere aandacht heeft voor duurzaamheid en toekomstvastheid. Eerst stelden we samen een koersnota op. Deze visie is in het voorjaar van 2011 vastgesteld. Vervolgens startte een uitgebreid participatietraject om samen met belangenorganisaties en stadsbewoners de visie uit te werken. Beleid en maatregelen moeten immers sterk aansluiten bij wat de inwoners van Amersfoort beweegt.

Wat beweegt Amersfoort?
Hoe willen inwoners, ondernemers en werknemers zich in Amersfoort verplaatsen in 2030? Om de mening van de weggebruikers zelf te horen organiseerden wij een participatietraject. We organiseerde drie werkateliers met belangenorganisaties: structuren & gebieden, innovatie & duurzaamheid en gedrag & experimenten. Daarnaast konden inwoners met een online enquête hun mening geven. Al deze input werd meegenomen in het Verkeer en Vervoerplan 2030. vervolgens is er een stadsbrede bijeenkomst georganiseerd om dit plan en de toekomstige uitwerking te bespreken.

Het nieuwe VVP geeft invulling aan de meer traditionele onderdelen, zoals de bereikbaarheid voor OV, fiets, voetganger, auto en vervoer over water. Maar ook aan beleid rondom belangrijke verkeerskundige thema’s als verkeersveiligheid, parkeren, toegankelijkheid en dynamisch verkeersmanagement. Naast het uiteindelijke VVP heben wij een publieksvriendelijke samenvatting opgeleverd.

Opdrachtgever: gemeente Amersfoort
Realisatie: 2010 - 2012

Sander van der Eijk

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 46 07 69 50
mail Sander

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›