Ontwikkelingslanden ontwikkelen zich. Steden groeien sterk, het gemotoriseerde verkeer nog sterker. Doorstromings- en milieuproblematiek doen hun intrede. De fiets kan een bijdrage leveren aan het oplossen van die problemen en zorgen voor duurzame mobiliteit. De fiets als katalysator voor meer welvaart en een hogere leefbaarheid.
In 2008 namen adviseurs van Goudappel Coffeng het initatief om hun kennis over een veilig, snel en comfortabel (fiets)wegennet in te zetten voor ontwikkelingslanden. De oprichting van Stichting Iganga was een feit. Als onderdeel van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ondersteunen wij Stichting Iganga met daad, raad en ook financieel.

Duurzame mobiliteit en dan met name kansen creëeren voor de fiets staat centraal bij Stichting Iganga. De stichting richt zich op kennisopbouw bij beleidsmakers en maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden. De stichting Iganga treedt op als intermediaire op basis van concrete vraag vanuit het veld. Hierbij werken zij samen met andere organisaties en stichtingen die ook de kennisuitwisseling met ontwikkelingslanden op het gebied van fietsverkeer propageren. Fietsgebruik kan bijdragen aan:

  • stedelijke mobiliteitsproblemen
  • vermindering van de milieuproblematiek
  • armoedebestrijding
  • verbeterde leefomgeving en de kwaliteit van leven in ontwikkelingslanden
  • het bieden van gelijke kansen

Wat betekent Iganga?
Iganga: een dynamisch woord als je het ferm en krachtig gewoon op zijn Hollands uitspreekt. Wat er in zit is ‘I’, ik. Jij neemt je sociale verantwoordelijkheid; ook ik ga, ik zet in gang! Het is tevens de naam van de stad in Oeganda waar in 2005 het eerste werkbezoek van ons heeft plaatsgevonden dat in 2008 uitmondde in de gelijknamige stichting.

Stichting Iganga voerde reeds projecten uit voor Oeganda, Irak (Koerdistan), Indonesië, Brazilië en India.

Opdrachtgever: Ontwikkelingslanden
Realisatie: 2008 - 2011

Thomas Straatemeier

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)6 51 31 58 29
mail Thomas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›