StedenbaanPlus werkt aan ruimtelijke ontwikkeling en hoogwaardig openbaar vervoer in Zuid-Holland. nú, maar wel altijd met een blik op de wereld die de komende 25 jaar gestalte krijgt. Inzicht in veranderende vervoerspatronen gaf extra drive aan de architecten van het StedenbaanPlus-net.

Voor het programmabureau StedenbaanPlus heeft Goudappel Coffeng een ver-voermarkt- en bereikbaarheidsanalyse uitgevoerd. Dit is een regionale verdieping van de inzichten “Marktanalyse OV Randstad 2008-2028” (voor het OV Bureau Randstad). Hoeveel reizigers reizen met het openbaar vervoer van, naar en binnen de Zuidvleugel in het jaar 2028? Doet deze groei zich evenwichtig voor of alleen op bepaalde plekken? En welke uitwerking hebben nieuwe verbindingen eigenlijk op de vervoerspatronen in de regio?

We namen de Randstadbrede vervoermarktanalyse als vertrekpunt en splitsten het Zuidvleugel-gebied (Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht) uit in 7 regio’s. We analyseerden vanuit twee perspectieven: de vervoerspatronen in 2028 en de regionale aantrekkelijkheid. Samen met een studie van BSP naar de economische ontwikkelingen in de Zuidvleugel vormen deze inzichten de basis voor StedenbaanPlus om te komen tot een herijking van het StedenbaanPlus-net. We organiseerden daarvoor een workshop en visualiseerden de relevante keuzes rondom de eventuele vormgevingen van het openbaarvervoernet.

Vervoerspatronen
De vervoerspatronen analyseerden wij met ons prognose-instrumentarium. Daarmee kunnen we ook kijken naar de wisselwerking tussen autoge-bruik, openbaar vervoer en fiets. Wat bleek? Binnen de Randstad profiteert de regio Rotterdam sterk van de HST-verbinding met Amsterdam en Schiphol. Binnen de Zuid-leugel vullen de regio’s Rotterdam en Den Haag elkaar aan: de vervoersrelaties tussen beide regio’s groeien het sterkst van alle relaties binnen de Zuidvleugel.

De groei van de regio’s Rotterdam en Den Haag laat de andere regio’s niet ongemoeid. Gebieden met regionale centra zoals Holland Rijnland (Leiden) en de Drechtsteden (Dordrecht) behouden een eigen centrum, waardoor interne verplaatsingen blijven bestaan. In gebieden zonder groot regionaal centrum zoals Midden-Holland en de Hoeksche Waard gaan meer mensen juist naar de grote centra reizen, waardoor het aantal verplaatsingen binnen dat gebied afneemt.

Regionale aantrekkelijkheid
Met de nationale bereikbaarheidskaart maakten we inzichtelijk waar – vanuit het perspectief van openbaar vervoer - de aantrekkelijke gebieden zich in de Zuidvleugel bevinden. Waar is het goed wonen omdat er veel arbeidsplaatsen onder handbereik zijn? En waar zitten de goede vestigingslocaties voor bedrijven waar veel inwoners van de regio gemakkelijk naar toe kunnen komen? Diverse locaties in het centrum van Rotterdam blijken hierbij hoog te scoren, gevolgd door buurten in Den Haag, Delft, Leiden en Gouda.

Opdrachtgever: Projectbureau StedenbaanPlus
Realisatie: 2011

Gebruikte producten

Niels van Oort

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31 (0)6 15 90 86 44
mail Niels

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›