Een verkeersveilig ontwerp voorkomt dure aanpassingen achteraf of, nog erger, dure verkeersongevallen. Een verkeersveiligheidsaudit door een gecertificeerde deskundige pakt verkeersveiligheid dus wanneer dat nog goedkoop kan. Bij de Sluiskiltunnel bijvoorbeeld.

Voor de BV Kanaalkruising Sluiskil voerden Goudappel Coffeng een verkeersveiligheidsaudit uit op het voorlopig ontwerp van tunnel en aanliggende wegvakken. Zo'n audit is een vaste methode die wordt uitgevoerd door onafhankelijke, gecertificeerde, veiligheidsdeskundige(n). Deze deskundige is niet niet eerder bij het ontwerp betrokken en stelt zichzelf stelselmatig de vraag: hoe kan het ontwerp zo worden aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren? Het aspect veiligheid krijgt zo een expliciete rol tijdens het ontwerp.

De Sluiskiltunnel is in 2015 feestelijk geopend.

Gecertificeerde verkeersveiligheidsauditors
De lijst met verkeersveiligheidsauditors is select. Wij hebben met Rico Andriesse, Kevin Jansen en Harrie Groot er drie van in huis. Rico Andriesse behoort ook tot de eerste Road Safety Auditors voor het Rijkswegennet (sinds 2012).

Opdrachtgever: BV Kanaalkruising Sluiskil
Realisatie: 2011 - 2015

Rico Andriesse

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 61 16 45
mail Rico

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›