Het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ProRail rond 2001 opdracht gegeven de spoorwegovergang Dolderseweg in Den Dolder veiliger te maken.

De gemeenteraad van Zeist heeft naar aanleiding daarvan besloten tot een plan dat bestaat uit drie onderdelen:
· een tunnel voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Tolhuislaan;
· een alternatieve route voor gemotoriseerd verkeer tussen Den Dolder Noord en Zuid;
· een afsluiting van de huidige spoorwegovergang voor gemotoriseerd verkeer.

De tunnel voor fietsers en voetgangers wordt inmiddels aangelegd. De andere twee onderdelen staan nog ter discussie in de raad. De gemeenteraad van Zeist wil daarom laten onderzoeken hoe de meest veilige verkeerssituatie kan worden bereikt. Daarbij worden ook de effecten van de tunnel (onderdeel 1) meegenomen.

De gemeente Zeist heeft Goudappel Coffeng opdracht gegeven om het onderzoek uit te voeren. Voor dit onderzoek worden onder andere tellingen uitgevoerd op het wegennet van Den Dolder, cameraobservaties uitgevoerd bij de spoorwegovergang en ongevallen geanalyseerd.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist
Realisatie: 2016

Rico Andriesse

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 61 16 45
mail Rico

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›