In het concept robuust wegennet van ANWB is geen rekening gehouden met een mogelijk effect op de verkeersveiligheid. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) heeft daarom samen met Goudappel Coffeng een studie verricht naar deze ontbrekende schakel.

In een pilotstudie werden de concepten Duurzaam Veilig en Robuust wegennet getoetst op de drukke verkeersstromen rondom de Velser en Wijkertunnels.
De uitwerking hield in:

  • netwerkopbouw en wegcategorisering;
  • keuze knooppunt- en kruispunttypen;
  • keuze dwarsprofielen van weggedeelten.

Effecten
De routekeuze heeft, afhankelijk van de conceptkeuze, gevolgen voor de verkeerscirculatie. Via een dynamisch verkeersmodel hebben we deze effecten kwantitatief kunnen inschatten. Ten slotte hebben we de effecten op de verkeersveiligheid in kaart kunnen brengen door gebruik te maken van zogenaamde relatieve risicocijfers.

Opdrachtgever: SWOV
Realisatie: 2010

Henk Tromp

Functie:
Associate (MOVE Mobility)
Werkmaatschappij:
Goudappel Groep
Telefoon:
(+31) (0) 88 100 3930
mail Henk

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›