Vathorst is de naam van het nieuwe stadsdeel van Amersfoort. Het gaat om een stadsdeel van formaat, met straks bijna 11.000 woningen en alle daarbij behorende voorzieningen. Naast woningen komt er ook een kantoren- en bedrijventerrein.

Met adviezen op verschillende niveaus draagt Goudappel Coffeng bij aan de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel. Vanaf het ontstaan van het Masterplan Vathorst tot het checken van de inrichtingsplannen voor de buitenruimte. Zo hebben we bijvoorbeeld geadviseerd over de verkeersstructuur, met name om het aantal aansluitingen op het hoofdwegennet. Ook besteden we speciale aandacht aan de fietsstructuur in het nieuwe stadsdeel.

Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Realisatie: 2011

Frank Aalbers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 22 18 51 66
mail Frank

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›