Wat als er op 45 basisschoollocaties acties worden uitgezet om verkeersveiligheid aan te pakken, vanuit enthousiasme voor‘gedragsaanpak’? De kans op ineffectieve maatregelen is dan groot, want gedrag is meer dan gezond verstand. Een uniforme aanpak voegt aan enthousiasme, richting en houvast toe. Voor maximale interventiekracht.

Voor de gemeente Deventer heeft Goudappel Coffeng een uniforme aanpak ontwikkeld voor het gedragsmatig verbeteren van de verkeersveiligheid rondom basisscholen. In vier gedragsateliers met vertegenwoordigers van Deventer scholen maakten we probleemanalyses voor de ondervonden (subjectieve) verkeersonveiligheid. Veel scholen bleken met dezelfde problemen te kampen, rondom vier thema’s: Breng-en haalgedrag, parkeren in de schoolomgeving, wachten bij de in- en uitgang en de algemene verkeersveiligheid rondom een school. Deze probleemanalyses koppelden we aan wetenschappelijke inzichten over het waarom van het ongewenste gedrag en de werking van maatregelen, samen met onze partner d&b. Het resultaat is een naslagwerk waarin per type probleem een scala aan onderbouwde oplossingsrichtingen gegeven wordt. De scholen, gemeenten en andere stakeholders zoals bijvoorbeeld de politie, spreken dankzij het project een gemeenschappelijke taal en delen het begripskader. Afhankelijk van de betreffende problematiek en doelgroep kan elke school oplossingsrichting opzoeken en, afzonderlijk of in combinatie, vertalen naar een maatwerk-interventie. Een interventie met maximale slagingskans.

De concrete uitwerking is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. De gemeente heeft vooral de rol van facilitator. Diverse scholen in Deventer zijn inmiddels met veel enthousiasme en gedegen onderbouwing aan de slag om hun eigen verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.

Voorbeelden van gedragsinterventies rond het schoolplein zijn:
- safety deals, gesloten door ouders, eigen personeel of zelfs kinderen
- de loopbus
- fietsstimulering
- het kinderpad bij de ingang

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Realisatie: 2013 - 2014

Matthijs Dicke-Ogenia

Functie:
adviseur onderzoek & dataverzameling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)6 29 04 14 77
mail Matthijs

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›