De gemeente Tilburg wil een nieuw busstation dat voldoet aan hedendaagse eisen, zoals veiligheid, helderheid en overzichtelijkheid. Bovendien moet het berekend zijn op de forse toekomstige groei van het aantal bussen, als gevolg van verdere experimenten met gratis openbaar vervoer. In 2008 is Goudappel Coffeng door de gemeente in de arm genomen om te onderzoeken of het mogelijk is op de huidige locatie een toekomstvast busstation aan te leggen.

Simulatiepakket
Wij hebben eerst het beslaande globale ontwerp verder verbeterd. Er is ook gekeken of het ontwerp voldoende vrije ruimte heeft om het busverkeer vlot, veilig en schadevrij te kunnen afwikkelen. Dit hebben we getoetst met het dynamische simulatiepakket CURSIM. Dit pakket houdt rekening met lengte, breedte, draaicirkels van de bussen en de mate waarin een bus uitzwenkt. De simulatie is uitgevoerd voor de verschillende bustypen die het station aandoen. Onze conclusie was dat het ontwerp van het busstation een forse groei van het aantal bussen op het station op een adequate manier kan verwerken.

Opdrachtgever: gemeente Tilburg
Realisatie: 2009

Niels van Oort

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31 (0)6 15 90 86 44
mail Niels

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›