Meten is weten, ook in het verkeer. De gemeente Apeldoorn ‘telt’ al jaren het fiets-, parkeer- en verkeersgedrag in haar gemeente. Feitelijk inzicht in de mobiliteitsontwikkeling helpt het Apeldoorns mobiliteitsbeleid actueel en toekomstgericht te houden.

Goudappel Coffeng voert het mobiliteitsgerelateerd veldwerk uit voor de gemeente Apeldoorn. Op strategische locaties in de gemeente tellen we het gemotoriseerde verkeer en rapporteren we deze gegevens naar aantallen en voertuigtype (personenauto, vrachtverkeer etc.) Deze informatie is bruikbaar voor verkeersanalyses, kalibratie van het verkeersmodel en verkeersgerelateerde milieuonderzoeken (geluid en luchtkwaliteit). Daarnaast brengen we voor meerdere jaren de parkeerdruk en parkeerduur in kaart met een slimme steekproef in en rondom de binnenstad. Om een volledig beeld te kunnen krijgen van de mobiliteitsontwikkeling brengen we, met visuele tellingen, ook het fietsgebruik in kaart. Daarbij maken we slim gebruik van de geografie van Apeldoorn om met een beperkt aantal tellocaties maximaal de fietsstromen te kunnen tellen. In Apeldoorn zijn dat bijvoorbeeld de overgangen bij de spoorlijn en het kanaal die als barrières het fietsverkeer naar de tellocaties dirigeren. Door gedurende meerdere jaren te tellen kunnen we goede uitspraken doen over de ontwikkeling van het fietsgebruik in Apeldoorn.

De telgegevens in combinatie met tevredenheidsonderzoeken naar bereikbaarheid en verkeersveiligheid bieden de gemeente Apeldoorn een gedegen basis voor het opstellen, evalueren en waarnodig bijstellen van haar mobiliteitsbeleid en het beheer van haar parkeervoorzieningen. In tijden dat mobiliteitsontwikkeling steeds minder generiek voorspelbaar wordt, is dat een belangrijke kwaliteitspijler.

Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn
Realisatie: 2007 - 2011

Gebruikte producten

Gerwin de Boer

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 50 86 21 30
mail Gerwin

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›