Wat kunnen we in Nederland leren van Europa op het gebied van duurzame mobiliteit? Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) uit het Witboek van de Europese Unie geeft een duidelijk kader voor gemeentelijke of regionale plannen. Een vergelijking met de Nederlandse praktijk helpt beter te plannen op duurzaamheid.

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) vroeg Goudappel Coffeng onderzoek te doen naar de mate waarin het Nederlandse gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid aansluit bij de EU SUMP-richtlijnen voor duurzame mobiliteit. Wij analyseerden acht recente gemeentelijke verkeer- en vervoerplannen (GVVP’s), verspreid over het land, van grote en kleine, van stedelijke en landelijke gemeenten. We keken naar inhoud en proces. Er zijn veel parallellen, maar ook SUMP-thema’s die verduurzaming van de Nederlandse praktijk kunnen versterken. De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een checklist voor gemeentelijke of regionale beleidsplannen en tot een uitbreiding van de ‘Kwaliteitswijzer Beleidsproces’.

Over SUMP
De SUMP-richtlijnen zijn door de Europese Commissie opgesteld en zijn bedoeld als impuls voor een duurzaam en efficiënt mobiliteitssysteem in Europese steden. Een ‘doorsnee’ GVVP in Nederland bevat al veel SUMP-elementen en Nederland behoort daarmee tot de top van Europa. De Nederlandse praktijk kan vooral nog groeien op ‘nieuwe’ thema’s als klimaatbeleid en energie en het formuleren van SMART-indicatoren voor klimaatdoelen, energiegebruik en bereikbaarheid. De gedachte achter SUMP past goed bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en bij de ontwikkeling van de Omgevingswet. Naar verwachting zal SUMP-compliance op termijn een voorwaarde worden voor cofinanciering vanuit de EU.

Opdrachtgever: Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Realisatie: 2012

Marie-José Olde Kalter

Functie:
adviseur onderzoek & dataverzameling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 21 84 91 47
mail Marie-José

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›