Besluitvorming over infrastructuur in Nederland moet en kan sneller. Het rapport “Sneller en Beter” van de Commissie Elverding pleit onder andere ervoor om vroegtijdig met belanghebbenden om tafel te gaan om vertragende ‘strijd’ later in de planprocedure te voorkomen. De provincie Zuid-Holland pakt deze handdoek op.

Goudappel Coffeng werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan een verkenning van de effecten van de Noordelijke Randweg Rijnsburg (NRR), ook wel de Graaf Floris V Route genoemd. De Bollenstreek heeft namelijk wel noord-zuidverbindingen, maar onvoldoende oost-westverbindingen om de toekomstige mobiliteit aan te kunnen. Naast de Rijnland Route zet de regio op termijn in op de genoemde randweg, ten noorden van Rijnsburg. De verkenning heeft tot doel dat de betrokken gemeenten Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen en de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en het rijk (Rijkswaterstaat), en betrokken bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties via een werkwijze in de geest van de Commissie Elverding, tot één gedragen voorkeursvariant komen.

De Noordelijke Randweg Rijnsburg kan verschillende vormen aannemen. Zo kan de bestaande N449 worden opgewaardeerd tot randweg, inclusief een koppeling met de rijksweg A44. Ook een volledig nieuw tracé tussen de N206 en de A44 behoort tot de mogelijkheden. Varianten ten noorden van het Rijnsburgse kassengebied zijn niet verder meegenomen, omdat deze geen logische oplossing bieden voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in Rijnsburg. Verder bieden de verschillende alternatieven en varianten kansen om het terrein van bloemenveiling FloraHolland rechtstreeks aan te takken op de rijksweg A44, al dan niet via de NRR. Hiermee kan een zware stroom vrachtverkeer door de kern Rijnsburg worden voorkomen.

Met behulp van het verkeersmodel van de RVMK Holland Rijnland hebben we de effecten van de verschillende alternatieven en varianten geprognosticeerd en geanalyseerd. We beoordeelden de verschillende varianten op onder meer de het oplossend vermogen, de ruimtelijke impact en de bijdrage aan een robuust regionaal wegennet. Zo kan de uitwerking in de planstudiefase zich concentreren op ‘slechts’ een paar werkelijk kansrijke en breed gedragen tracés.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Realisatie: 2011 - 2012

Sander van der Eijk

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 46 07 69 50
mail Sander

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›