Wat willen we eigenlijk? Dat is de eerste en misschien wel tevens de belangrijkste vraag van een ontwerpopgave. Bij grote infrastructurele aanpassingen werken we daarom graag met een ambitiedocument. Of beter gezegd: met iedereen áán zo'n ambitiedocument.

Voor de gemeente Almere heeft Goudappel Coffeng het ambitiedocument opgesteld voor het Spoorbaanpad: de belangrijkste fietsverbinding voor en door Almere. Met het toenemende fietsgebruik en de (gewenste) opkomst van de lange afstandsfietser op de e-bike of andersoortige 'fietsen',richten wij ons op de vraag hoe het Spoorbaanpad ook in de toekomst als ruggegraat van het fietsnetwerk kan blijven functioneren. We brachten trends en ontwikkelingen in kaart en lieten de projectgroep van de gemeente kennis maken met snelfietsroute-gerelateerde kunstwerken en andere voorbeelden. We verkende mogelijkheden hoe de verbinding te optimaliseren voor huidige gebruikers en herhaalden deze exercitie voor de gewenste potentiële gebruikers. Tot slot keken we naar de wijze waarop we het spoorbaanpad een eigen, herkenbaar gezicht konden geven. Uit de discussies die zo werden gevoed, kwamen concrete keuzes: profiel, herkenbaarheid, imago en beleving. Almere's Spoorbaanpad kreeg een gedragen ambitie.

Opdrachtgever: Gemeente Almere
Realisatie: 2015

Rico Andriesse

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 61 16 45
mail Rico

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›