Een nieuw centrum met nieuwe functies leidt tot nieuwe parkeervraagstukken. Wat is de balans tussen teveel en te weinig parkeerplaatsen? Hoe zorgt regulering en de wijze van exploitatie tot meer parkeerplaatsen voor minder geld?

Voor het bouwplan Westpolder Bolwerk in de gemeente Lansingerland heeft Goudappel Coffeng de parkeerbalans geanalyseerd. We keken naar het verschil tussen de verwachte vraag naar parkeerplaatsen en het aanbod aan parkeervoorzieningen. Daarnaast richtten we ons op het organisatorische vraagstuk met betrekking tot het parkeerareaal. Het nieuwe centrum van de wijk, met woningen, winkels, horeca en kantoren leidt namelijk tot een verwacht tekort aan parkeerplaatsen. Daarnaast voorzagen we wrijving tussen verschillende parkeerstromen, zoals bezoekers aan het winkelcentrum en P&R-gebruikers van het naastgelegen station van Randstadrail. We hebben verschillende mogelijkheden aangedragen om - zonder extra investeringen in infrastructuur - het parkeertekort om te buigen naar een juiste balans. Daarnaast ondersteunden we het traject van overdracht van parkeercapaciteit aan een belegger. Welke randvoorwaarden moeten worden afgesproken over handhaving, beheer en onderhoud.

Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie Westpoler/Bolwerk C.V.
Realisatie: 2010

Jeroen Roelands

Functie:
manager Specialistenteam
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 54 11 71
mail Jeroen

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›