Het ruimtebeslag kan een gewenste rotonde in de weg staan. Of beter gezegd: het zijn de omliggende voortuinen die in de weg liggen voor een goed vormgegeven, veilige rotonde. Maar wat als niet volledig aan de richtlijnen kan worden voldaan. Vervalt dan de optie van een rotonde? Nee. Dan gaan de ogen van onze ontwerpers juist glimmen.

Voor de gemeente Ermelo ontwierpen we een rotonde 'op maat' voor de kruising Hamburgerweg/Oude Telgterweg. Een rotonde leek in eerste instantie niet haalbaar gezien het ruimtebeslag en de wens omliggende voortuinen te behouden. We keken dus eerst naar andere kruispuntvormen, maar uit een kruispuntenanalyse bleek dat het gewenste effect, zoals verkeersveiligheid, daarmee niet bereikt werd. Het gebrek aan uitzicht vanuit de zijrichting en de doorgangsfunctie voor zowel auto's als fietsers, nabij een basisschool, wezen toch weer naar een rotonde, maar wel één met een minimaal beslag op de voortuinen. We vonden de ultieme balans tussen herkenbaarheid, veiligheid, functie en ruimtebeslag in een uitgebalanceerde maatvoering. We weken bewust en beargumenteerd af van de 'standaard' uit de richtlijnen: fietsers hielden hun vrijliggend pad op voldoende afstand rond de rotonde. De doorgang voor het autoverkeer werd juist wat kleiner gemaakt. Verkeer werd voldoende afgeremd en ook vrachtauto’s kunnen de rotonde goed nemen. Dat laatste stelde wij zeker met een rijcurve-simulatie.

Opdrachtgever: Gemeente Ermelo
Realisatie: 2013

Gebruikte producten

Harrie Groot

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 58 18 39
mail Harrie

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›