Op 10 november 2011 heeft de gemeenteraad van Den Haag nieuwe parkeernormen vastgesteld. Hiermee zette zij een volgende stap in het invullen van het Parkeerkader Den Haag 2010-2020: het hanteren van realistische parkeernormen bij nieuwbouwontwikkelingen.

De gemeente Den Haag heeft Goudappel Coffeng gevraagd haar bij de ontwikkeling van deze parkeernormen te ondersteunen. Het uitgangspunt van het Parkeerkader 'Blik op de Toekomst' is dat zoveel mogelijk aan de groeiende vraag naar parkeerplaatsen moet worden voldaan, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Voor dit onderzoek hebben wij een werksessie gehouden met verschillende afdelingen binnen de gemeente, waaronder de afdeling verkeer, stedenbouw, economie en milieu. Hierdoor kregen wij een scherp beeld van de discussie en toepasbaarheid van de parkeernormen. Vervolgens zijn een aantal kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uitgevoerd naar de parkeernormen. Hierbij is onder andere uitgezocht:

  • hoe parkeernormen binnen de nieuwe Wro kunnen worden gehanteerd;
  • wat de relatie is tussen het autobezit en autogebruik en OV-knooppunten;
  • wat het autogebruik en parkeergedrag bij functies is;
  • wat is het autobezit en parkeergedrag bij woningen.

Opdrachtgever: gemeente Den Haag
Realisatie: 2010 - 2011

Aukje van de Reijt

Functie:
adviseur parkeren & locatieontwikkeling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 58 67 74
mail Aukje

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›