Hoe stuur je aan op gedragsverandering om een mobiliteitsproject succesvol te maken? Succes begint niet bij nieuw aanbod van infra en diensten, maar bij persoonlijke belemmeringen van mensen die hen ervan weerhouden gedrag te veranderen.

Goudappel Coffeng vindt dat het tijd is voor een andere benadering. We zetten actief in op gedragsexperimenten in verkeer en vervoer. Zo kunnen we doelgroepen in gemeenten op een laagdrempelige wijze onderdeel maken van verandering in mobiliteitsgedrag. De ervaring die we ondertussen opdoen in de experimenten, gebruiken we direct om nieuwe mobiliteitsoplossingen slim in de markt te zetten. Succesverhalen van de deelnemers aan experimenten staan centraal in de marketing. In mobiliteitsbeleid moeten we steeds vaker kiezen voor een persoonlijke benadering en dat is heel iets anders dan beleidsmakers gewend zijn.

Wil je bijvoorbeeld een project als eigen-auto-delen tot een succes maken, begin dan in de buurten waarvan je weet dat daar doelgroepen wonen die openstaan voor een dergelijk experiment. De gemeente start het project op, maar jaagt het niet aan. Het enige wat ons te doen staat is het project volgen, goed luisteren en slimme vragen stellen. Als we succesverhalen horen, en leren wat maakt dat eigen-auto-delen voor mensen werkt, kunnen we ervoor kiezen het concept uit te rollen naar andere wijken en buurten. De persoonlijke verhalen en ervaringen van de deelnemers zijn de drijvende kracht achter die uitrol. Succesverhalen zijn eel ‘besmettelijker’ dan een rijtje rationele argumenten en daarmee een veel betere motivator voor anderen. Hetzelfde recept is toepasbaar op allerlei andere mobiliteitsconcepten, zoals persoonlijke reisbudgetten, fietsvergoedingen en nieuwe mobiliteitsdiensten.

Met het Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction onderzochten wij de mobiliteitsvoorkeuren van acht doelgroepen. Met deze kennis weten wij in welke gebieden in uw gemeente of regio groepen oververtegenwoordigd zijn. Onze kennis passen wij o.a. toe in de gemeenten Amersfoort en Breda.

Opdrachtgever: Goudappel Coffeng BV
Realisatie: 2011

Sander van der Eijk

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 46 07 69 50
mail Sander

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›