Fietsen heeft nog een marginale positie in Noorwegen. Een internationale prijsvraag ging op zoek naar ideeën om de kwaliteit voor de fietsers in de regio Oslo te verbeteren. Onze boodschap: zichtbaarheid.

Voor de Noorse Organisatie FutureBuilt droeg Goudappel Coffeng, samen met Henk Bouwman van Urban Impulse en Anita Dirix van de gemeente Utrecht twee plannen in voor de prijsvraag 'Get a bike, break free'. Kern van beide inzendingen was het zichtbaar maken van de fiets en de fietsinfrastructuur in het straatbeeld. Hoe zichtbaarder hoe beter. De huidige fietsenstalling bij het station zit bijvoorbeeld weggestopt in het stationsgebouw. Wij zetten de stalling in ons ontwerp voor Oslo juist prominent op het plein, als een icoon, als een niet te missen reclamezuil voor de fiets. Hierbij lieten we ons inspireren door de Fietsappel in Alphen aan den Rijn. Zo werkt de fietsinfrastructuur fietsgebruik door toeristen en andere buitenlandse bezoekers in de hand. Ook voor voorstad Asker brachten we fietsinfrastructuur en fietsers beter in beeld bij bewoners en andere weggebruikers. We koppelden de recreatieve fietsinfrastructuur aan het stadscentrum en het station. Zo dragen recreatieve fietsers bij aan utilitair fietsen. Zien fietsen, doet immers fietsen.

Opdrachtgever: FutureBuilt (Noorwegen)
Realisatie: 2013

Rico Andriesse

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 61 16 45
mail Rico

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›