Het fietsplan Maastricht krijgt uitwerking in een kwaliteitsroute tussen centrum en de wijk Malberg. De herinrichting van ‘Bilserbaan’ als fietsstraat is inmiddels uitgewerkt in een detailontwerp. Ontwerp en ontwerpproces profiteerden beide van de gekozen werkvorm: een ontwerper ter plekke, op kantoor van de gemeente.

De Gemeente Maastricht vroeg ruimtelijk/verkeerskundig ontwerper Viviane de Groot van Goudappel Coffeng de geplande kwaliteitsroute Malberg-centrum als fietsstraat te ontwerpen. Viviane was hiervoor gedetacheerd bij de gemeente. Het werken op locatie stimuleerde de interne afstemming tussen verkeer, stedebouw en landschap. De interne expertise en ideeën werden optimaal gebruikt in het traject. Omgekeerd profiteerde de gemeente ook extra van de externe expertise van Viviane (en haar Goudappel-collega’s.) die via de collegiale contacten efficiënt en flexibel ingebracht werd waar nodig.

Over het ontwerp
Het doel van de herinrichting is het verbeteren van het comfort voor fietsers, zodat het fietsgebruik wordt gestimuleerd. In de fietsstraat staat de fietser centraal en is de automobilist te gast. Een tweede doel is een herkenbare route naar het centrum realiseren. Dat laatste gebeurt door het historische tracé van de ‘Bilserbaan’ zichtbaar te maken. In het centrum overheerst granietkleinplaveisel dat wordt doorgezet in de margestrook langs de rode loper voor de fiets. Waar het historische tracé wordt verlaten, nemen klinkers de margestrook over. Een moeilijke oversteek met een drukke weg kon voorkomen worden door het tracé te verleggen. Het verleggen van de route door een park en langs een speelplek direct naar een rotonde combineert aantrekkelijkheid, met snelheid en veiligheid. Het stadscentrum lijkt dichterbij te liggen.

Op 28 september opende Wethouder Nuss de fietsstraat.

Opdrachtgever: Gemeente Maastricht
Realisatie: 2011 - 2012

Ben Peters

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 21 55 30 99
mail Ben

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›