De gemeente Apeldoorn heeft samen met Goudappel Coffeng een nieuwe visie op de mobiliteit ontwikkeld. Een opvallend punt hierbij was de vernieuwende manier waarop de burgers werden betrokken bij de, soms abstracte, beleidsvorming.

We kozen voor een interactieve benadering onder de naam: Route055. Via E-spraak konden alle betrokkenen hun mening kwijt op het deels digitale forum Route055. Op deze manier kon worden geïnventariseerd welke punten voor de burgers de meeste prioriteit hadden. We gebruikten een digitale kaart van de gemeente Apeldoorn om knelpunten aan te geven.

Burgerpanel
Verdere communicatie vond plaats door stadsdebatten en een burgerpanel. Het burgerpanel bestond uit een kleine groep betrokken Apeldoorners die het project bij de meningvorming begeleidde. Het proces heeft geleid tot een reisverslag Route055, en vormde een maatschappelijke opdracht aan de politiek.

Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn
Realisatie: 2008

Anne Koot

Functie:
Procesmanager
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 53 73 01 69
mail Anne

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›