Onder de noemer 'Nieuwe tijd voor Mobiliteit' werkt de Provincie Overijssel samen met gemeenten, bedrijfsleven en inwoners aan de transitie van de organisatie van het openbaar vervoer. Nieuwe tijden vragen immers om nieuwe, slimmere oplossingen. De bussen rijden namelijk steeds leger rond. Hoe kan het ook?

Voor de provincie Overijssel levert Goudappel Coffeng de programmanager en een projectleider voor de herijking van het openbaar vervoer in de provincie. Aanleiding was de noodzaak tot bezuiniging in combinatie met het besef dat - zeker voor landelijke gebieden - het huidige openbaar vervoersysteem (bus en regiotaxi) voor een transitieopgave staat. Centraal in onze aanpak staan cocreatiesessies met inwoners, gemeenten, bedrijven en andere organisaties. We schetsen hen hoe de invulling van mobiliteit verandert in de tijd, hoe onze tijd verandert (vergrijzing, digitalisering, meer zelfstandigheid ouderen, e-fiets, energieke samenleving etc.). Vervolgens stellen we hen de vraag: welke mobiliteitsbehoefte straks nodig is en welke mobiliteitsalternatieven beter passen bij de vervoersbehoefte dan de bus of regiotaxi. Hoe kan het anders? Hoe kan het ook? Zo kleuren we samen het begrip Openbaar Vervoer opnieuw in tot het Mobiliteitsaanbod voor straks. Dit moet dan in 2018 gerealiseerd zijn.

Meer weten?
Zie helemaal onder deze webpagina (na de andere referenties) een aantal publicaties naar aanleiding van het transitieproces in Overijssel.

Opdrachtgever: Provincie Overijssel
Realisatie: 2014 - 2015

Anne Koot

Functie:
Procesmanager
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 53 73 01 69
mail Anne

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›