De gemeente 's-Hertogenbosch stond voor enkele grootschalige ingrepen in de infrastructuur van de stad. Omdat dit leidde tot andere verkeersstromen vroeg de gemeente Goudappel Coffeng de consequenties hiervan onder de loep te nemen.

Doel was het opzetten van een nieuw, integraal verkeersplan. In een brede studie hebben we samen met de gemeente behalve naar het verkeer, ook gekeken naar andere factoren, zoals het milieu, ruimtelijke ordening en economie. Op die manier konden de problemen in de verkeersstromen worden opgelost. Als bijvangst kon hier en daar ook nieuwe, hoogwaardige ruimte worden gecreëerd.

Opdrachtgever: gemeente Den Bosch
Realisatie: 2008

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›