Hoe kan het spoor bijdragen aan de ruimtelijk-economische structuurversterking van Nederland op langere termijn? Met die missie werken onafhankelijke experts die zich de Moreelse Tafel noemen aan een hanteerbare toekomstvisie voor de spoorsector,

Onder de vlag van kennisnetwerk Railforum namen Bas Govers van Goudappel Coffeng, Pepijn van Wijmen van APPM en Maurits Schaafsma van Schiphol en tevens bestuurslid van Railforum het initiatief tot een onderzoeksprogramma voor een lange termijnvisie voor het spoor. Ze noemden de groep naar de plek waar de hoofdkantoren van NS en Prorail zijn gevestigd: het Moreelse park in Utrecht. De gedachte is dat juist door de inhoud centraal te stellen en een open werkwijze te hanteren, waarbij het gedeelde belang van alle partijen centraal staat, leidt tot nieuwe inzichten. Andere leden zijn onder meer Emile Jutten, Bas Bakker (NS), Menno Olman (bureau BoerCroon), Willem Benschop (MRDH), Jan Koning (Movares) en Donné Slangen (ministerie Infrastructuur en Milieu). Allen spreken vrij en dus niet namens hun organisaties. Het produkt is een visie op het spoor voor 2050 op verschillende schaalniveaus: een richtinggevende stip op de horizon met veel aandacht voor het versterken van de agglomeratiekracht en de (internationale) economische krachten die snelle (spoor)verbindingen kunnen losmaken.

Op 27 januari zijn de toekomstbeelden van de denktank overgedragen aan het Ministerie van I&Mc die ermee verder gaat.

Lees hier ook enkele tussentijdse doorkijkjes:

Opdrachtgever: Railforum
Realisatie: 2014 - 2015

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›