Een beter bereikbaar, gezonder en welvarender Vlaanderen in 2020, dat is de ambitie van de Mobiliteitsvisie 2020. Met deze visie start een brede dialoog over de uitbouw van het openbaar vervoer in Vlaanderen, want goed openbaar vervoer maak je samen.

Voor de Vlaamse openbaar vervoermaatschappij De Lijn stelden Goudappel Coffeng, ons Vlaamse zusterbedrijf MINT en onderzoeksbureau Tritel een toekomstvisie op. Uitgangspunt was de mobiliteitsbehoefte van de Vlaamse burger. Die brachten wij in kaart met prognosemodellen. We hielden rekening met de bestaande beleids- en mobiliteitsplannen, zoals Spartacus in Belgisch Limburg en de Premetro in Antwerpen, en ontwierpen een nieuw samenhangend netwerk van openbaar vervoer in Vlaanderen. Nieuwe elementen zijn onder andere lightrailverbindingen, sneltrams en stadstrams. Daarnaast optimaliseerden we het onderliggende busnetwerk.

De visie is gepresenteerd tijdens een congres. Dat congres was de start van een intensieve dialoog met belanghebbende partijen. In overleg met stakeholders wordt de visie verder geconcretiseerd.

Opdrachtgever: De Lijn
Realisatie: 2008 - 2009

Niels van Oort

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31 (0)6 15 90 86 44
mail Niels

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›