Een vierjarig onderzoek over een vaste groep personen en huishoudens gaat waardevolle informatie opleveren hoe wijzigingen in het verplaatsingsgedrag, persoonlijke en huishoudkenmerken en andere mobiliteitsbeïnvloedende factoren samenhangen. Dit inzicht versterkt ons vermogen betrouwbare uitspraken te doen hoe beleid uitpakt.

Het Kennisinstituut Mobiliteit, Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente hebben het initiatief genomen tot een publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteitsonderzoek: het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het panel van circa 2.000 huishoudens wordt vanaf 2013 tot 2016 jaarlijks ondervraagd over hun mobiliteitsgedrag. Juist het werken met een vaste groep ondervraagden gaat kennis opleveren om bijvoorbeeld dit soort vragen te beantwoorden:

  • Wat is de invloed van life-events (bijvoorbeeld nieuwe baan, geboorte van een kind of scheiding) op de dynamiek in de mobiliteit?
  • Hoe verandert het aankoopgedrag, bezit en gebruik van voertuigen en ov-abonnementen door de tijd heen en hoe is dit van invoed op de dynamiek in de mobiliteit?
  • Wat is de relatie tussen de ruimtelijke dynamiek en veranderingen in het mobiliteitsgedrag?Naar verwachting zal MPN een prominent plaats gaan innemen als databron voor mobiliteitsvraagstukken, naast het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OviN). Jaarlijkse zullen wij analyses maken van de invloed van life-events, het aankoopgedrag en andere onderzoeksonderwerpen op het Nederlandse mobiliteitsgedrag.

Meer info:www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-nederland

Opdrachtgever: Kennisinstituut Mobiliteit, Goudappel Coffeng en de Universiteit Twente
Realisatie: 2012 - 2016

Marie-José Olde Kalter

Functie:
adviseur onderzoek & dataverzameling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 21 84 91 47
mail Marie-José

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›