De provincie Gelderland voert groot onderhoud uit op de provinciale weg Heerderweg N794 en treft maatregelen om de veiligheid te verbeteren en wateroverlast te voorkomen. Er komt een nieuw apart fietspad waardoor met name de dagelijkse stroom scholieren veiliger van en naar huis fiets.

Het reconstructieplan bracht met zich mee dat ruim 600 bomen gekapt moesten worden. Nadat alle procedures waren afgerond ontstond naar aanleiding van de advertentie voor de kapvergunning opnieuw commotie en vormde zich een nieuwe bewonersbelangengroep: Vereniging Ons Mooi Epe. Provinciale Staten vroeg om nieuw overleg met deze vereniging. Na overleg tussen de Provincie Gelderland en de Vereniging Ons Mooi Epe (OME) werd afgesproken de ideeën van OME uit te werken in een variant op het provinciale plan en beide te laten beoordelen in een onafhankelijke verkeersveiligheidsaudit.

De audit is uitgevoerd door onze verkeersveiligheidsauditors Rico Andriesse en Harrie Groot en ging over het toetsen van de wegencategorisering, de bestaande situatie en de twee plannen volgens de auditvoorschriften voor het onderliggend wegennet. De uitkomsten van de audit droegen bij aan belangrijke aanpassingen op het oorspronkelijke provinciale plan. Mede hierdoor én door extra investering en inzet van de provincie gericht op bomen laten staan, werd grotendeels tegemoet gekomen aan de wensen van de bewoners. Over de laatste bomen werd nog geprocedeerd.


Opdrachtgever: provincie Gelderland in samenwerking met Ons Mooi Epe
Realisatie: 2016

Rico Andriesse

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 61 16 45
mail Rico

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›