De gemeenteraad van Arnhem heeft in 2004 het Masterplan Rijnboog vastgesteld waarin aangegeven wordt hoe de transformatie van het Rijnbooggebied een belangrijke bijdrage kan leveren aan de toekomstige vitaliteit en veelzijdigheid van Arnhem.

Het plan bestrijkt een periode van ruim 15 jaar en wordt in fasen gerealiseerd. In 2008 heeft een actualisatie plaatsgevonden van vooral het ruimtelijke programma. In de m.e.r. is voor zowel fase 1 als fase 2/3 een berekening uitgevoerd, zodat een goed beeld ontstaat van het verkeer, de luchtkwaliteit en het wegverkeerslawaai na uitvoering. Goudappel Coffeng heeft de verkeers- en milieuberekeningen en de verkeersanalyses uitgevoerd. De resultaten zijn geïntegreerd in het hoofdrapport Rijnboog.

Opdrachtgever: gemeente Arnhem
Realisatie: 2009

Gerwin de Boer

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 50 86 21 30
mail Gerwin

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›