Het stationsgebied van Aalten dreigde te verloederen. Het prachtig monumentaal stationsgebouw staat leeg in een gefragmenteerde omgeving vol verscholen plekken. Dat gebied voelt nu niet veilig. Een nieuw ontwerp herstelt oude allure en maakt het weer aangenaam op of rond het station te verblijven.

De gemeente vroeg aan Goudappel Coffeng een ontwerp van het stationsgebied. We gingen uit van de kracht van het gebied, het markante stationsgebouw, en trokken de stationsweg weer recht. Net als vroeger loopt deze nu vanuit het centrum rechtstreeks naar het stationsgebouw, inclusief de bomenlanen. Het station en het centrum zijn weer één.

Station met plein
Het station voorzagen we van een voorplein. Hier is plaats voor voorzieningen, zoals een bushalte, taxistandplaats, Kiss & Ride en zitbanken. Een deel van het plein is overrijdbaar voor autoverkeer en voor de buurtbus. Het middeneiland zorgt voor een natuurlijk rijgedrag van het verkeer, het zorgt als het ware voor een rotonde-effect. In dit middeneiland wordt een bestaande grote rode beuk opgenomen. De zitelementen voor het station begrenzen het deel van het stationsplein dat overrijdbaar is en zorgen voor een luw voetgangersgebied.

Loper
Een wandelloper in de verharding vormt een verbinding tussen perron, fietsenstalling, stationsgebouw en de halte van de buurtbussen. De buurtbus krijgt een heldere plek voor het stationsgebouw aan het einde van de wandelloper. De halte van de buurtbus is nu zichtbaar vanaf het perron.

Opening
7 december 2012 is de heringerichte stationsomgeving feestelijk geopend.

Zie hieronder de metamorfose in beeld:

Opdrachtgever: gemeente Aalten
Realisatie: 2010

Joost Verhoeven

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 11 58 66 06
mail Joost

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›