Het huidige OV-systeem in en naar Rotterdam-Zuid is onvoldoende in staat om toekomstige ontwikkelingen te faciliteren. Onder de noemer Rotterdam Vooruit wordt al geruime tijd gestudeerd op maatregelen om de regio Rotterdam ook op langere termijn bereikbaar te maken en te houden. Hoe plaats je de resultaten uit de verschillende studies in vergelijkend perspectief, zodat een opdrachtgever weet wat de effecten en kosten-batenverhouding zijn, per individuele OV-maatregel?

Goudappel Coffeng heeft een analyse van verschillende OV-maatregelen op Rotterdam Zuid gemaakt. Met behulp van het RVMK model zijn voor 2020 en 2030 verschillende varianten doorgerekend op hun effect op de mobiliteit. De varianten onderscheiden zich door verschillen in de netwerken en dienstregelingen van het OV. Hierbij valt te denken aan een frequentieverhoging van de bestaande metro, een nieuw busnetwerk op Zuid, een nieuwe oeververbinding tussen Zuid en Kralingen en een nieuwe IC-station op Zuid.
We keken naar pakketten gericht op betere benutting van bestaande infrastructuur en naar pakketten waarin nieuwe infrastructuur is voorzien. Door slimme combinaties van individuele maatregelen per pakket is er goed inzicht verkregen in effecten op de modal split, OV-reizigersstromen en kosten-batenverhouding per individuele OV-maatregel. Deze resultaten zijn gebruikt voor een integraal beoordelingskader

Opdrachtgever: Rotterdam Vooruit
Realisatie: 2010

Niels van Oort

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31 (0)6 15 90 86 44
mail Niels

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›