Bijna dagelijks gebruikt Verkeerskundig Nederland CROW- en KpVV-kengetallen voor het ontwerpen en beoordelen van verkeerskundige plannen. Hoeveel verkeer genereert een bepaalde voorziening? Geef (fiets)parkeren maat en getal, et cetera. Maar het kan nog beter.

Voor CROW heeft Goudappel Coffeng de kencijfers voor verkeersgeneratie en parkeren geactualiseerd. Dit was een logische stap na de publicaties en rekentool die we eerder voor CROW en KpVV hebben opgesteld, zoals de (fiets)parkeerkencijfers en de kengetallen voor verkeersgeneratie van voorzieningen. De meest recente publicatie was tot voor kort die over verkeersgeneratie voor leisure. We hebben nu de cijfers verkeersgeneratie en parkeren geactualiseerd en vulden waar nodig deze met nieuwe functies aan. Ook herijkten we de zogenaamde aanwezigheidspercentages. Tot slot koppelden we de parkeer- en verkeersgeneratiecijfers inhoudelijk en rekentechnisch aan elkaar. Zo kan de gebruiker eindelijk een consistent geheel aan samenhangende kengetallen voor een bepaalde specifieke case afleiden. Wijzigingen in aannamen voor bijvoorbeeld autogebruik werken dan vanzelf door in de uitkomsten voor verkeersgeneratie en het parkeren. De kencijfers zijn nu ook beschikbaar via een online-tool.

Opdrachtgever: CROW
Realisatie: 2012

Frank Aalbers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 22 18 51 66
mail Frank

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›