Sinds 2006 reist een team speciaal opgeleide technici door het hele land. Hun missie: files verminderen en reistijden verbeteren. Hun aanpak: concrete aanbevelingen doen hoe een verkeersmanagementsysteem slimmer ingeregeld kan worden. Met dit functioneel beheer van verkeersmanagementsystemen blijkt nog veel winst te behalen.

Goudappel Coffeng is één van de drie marktpartijen die het Groene Golf Team van Rijkswaterstaat (Dienst Verkeer en Scheepvaart) begeleiden. Wij zorgen voor deskundige inhoudelijke begeleiding en staan garant voor de kwaliteit van de uitgebrachte adviezen. Daarnaast ondersteunen wij het bijbehorende adviesproces. Het Groene Golf Team bestaat uit technische HBO-ers en academici die op verzoek van wegbeheerders de werking van operationele verkeersmanagementsystemen analyseren. Ze geven concrete adviezen hoe het (nog) beter kan. Naast adviezen voor verkeersregelinstallaties (VRI's) gaan de adviezen steeds vaker over Toeritdoseerinstallaties (TDI's), Dynamische RouteInformatiePanelen (DRIP's) en snelwegsignalering via matrixborden (MTM). Hun werkzaamheden leiden tot concrete verbeteringen in termen van doorstroming en verkeersveiligheid.

Het Groene Golf Team is in 2006 opgericht door het toenmalige Minsiterie van Verkeer en Waterstaat als één van de projecten om op korte termijn files te verminderen en reistijden te verbeteren. Doel is om bij wegbeheerders onder de aandacht te brengen welke winst er te behalen is met een betere afstelling van verkeersmanagementsystemen. Het gaat daarbij vaak niet om extra investeringen in techniek, maar om de beschikbare systemen beter te benutten.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (DVS)
Realisatie: 2010 - 2012

Theo Dijkshoorn

Functie:
adviseur verkeersmanagement
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 04 07 41 79
mail Theo

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›