Europa trekt naar de steden. Ook Nederland. Steden en dorpen groeien aaneen tot geclusterde stedelijke regio's. Met nieuwe economische dynamiek en dus nieuwe behoeften voor mobiliteit en ruimte: internationale verbindingen bijvoorbeeld. Die focusverschuiving moet zichtbaar worden in beleid en plannen.

De G4 (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag) zijn door Goudappel Coffeng begeleid bij het opstellen van hun gezamenlijke visie op mobiliteit en ruimte. Hierbij keken we niet sectoraal, maar juist vanuit de brede doelstelling en ambitie: economie, welzijn, ruimte en milieu. We formuleerden een samenhangende aanpak vanuit vier velden:
- Mobiliteit: de mens centraal
- Ruimte & Verkeer: de 'inverse Vinex'
- Netwerken & Infrastructuur: 'glocale mobiliteit'
- Aansturing & organisatie: 'maakbaarheid 2.0'
Met deze visie hebben de G4 de beleidsmatige brug met het ministerie van I en M versterkt. Ook het ministerie wil de ruimtelijk economische kansen van de steden optimaal benutten. Vanuit de visie zijn er drie vervolgtrajecten gestart: gezond gedrag, de waarde van investeringen in de stad en samenwerkingsmodellen voor governance en financiering.

Lees ook:

Opdrachtgever: De 'G4' (A'dam, R'dam, Den Haag & Utrecht)
Realisatie: 2014 - 2015

Bas Govers

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 20 81
mail Bas

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›