Regio Twente wilde de huidige staat van de regionale hoofdroutes inventariseren. Goudappel Coffeng heeft de data gevisualiseerd in heldere kaartbeelden met behulp van geografische informatiesystemen (GIS).

In werksessies met Twentse gemeenten en Fietsersbond is vervolgens beoordeeld waar in het netwerk de kwaliteit nog onvoldoende is. Daarnaast is gezamenlijk gewerkt aan een actualisering van het HFT-netwerk en de bijbehorende kwaliteitseisen. Voor Regio Twente zijn de resultaten een toetsingskader bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor lokale en regionale fietsprojecten.

Opdrachtgever: Regio Twente
Realisatie: 2009

Joost de Bruijn

Functie:
Directeur DAT.Mobility
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 51 84 08 91
mail Joost

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›