Gemeente Hardenberg heeft behoefte aan een integrale visie op de stationsomgeving. Zij heeft hiervoor Goudappel Coffeng benaderd.

De geplande ontwikkelingen langs het spoor zijn op zichzelf staande ontwikkelingen, maar hebben ook raakvlakken met infrastructuur en parkeren. In de integrale visie beschrijven we een aanpak voor de ontsluiting van de stationsomgeving, het parkeren binnen het gebied, langzaam-verkeersroutes, het openbaar vervoer, en de waarborging van de verkeersveiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers. Met alle geplande ontwikkelingen is rekening gehouden.

Gedurende het proces waren er inspraakavonden en zijn bewoners betrokken bij de plannen. Met de uitvoering van de visie krijgt Hardenberg een mooie en verkeersveilige stationsomgeving.

Opdrachtgever: gemeente Hardenberg
Realisatie: 2011

Anne Koot

Functie:
Procesmanager
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 53 73 01 69
mail Anne

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›