Een vijfde deel van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer. In 166 gemeenten is verkeer zelfs de grootste bron van CO2-uitstoot. Met de handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit geeft het Agentschap NL praktische ondersteuning aan gemeenten en provincies om met gericht mobiliteitsbeleid de lokale CO2-uitstoot te reduceren.

In 2010 verscheen de handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten. In 2011 volgde een uitbreiding door de handreiking geschikt te maken voor provincies. Begin 2014 heeft Goudappel Coffeng in opdracht van Rijkswaterstaat Leefomgeving de handreiking overall geactualiseerd. In deze nieuwe versie zijn de praktijkvoorbeelden, cijfers, weblinks en verwijzingen naar (inter)nationaal beleid geactualiseerd. Op de laatste pagina vindt u een tabel met gedrags- en milieueffecten van diverse duurzame mobiliteitsmaatregelen Het document bevat feiten en inzichten over klimaatbeleid in relatie tot mobiliteit. Om lokale en landelijke klimaatdoelen te halen, is immers een koppeling van klimaatdoelen aan verkeersbeleid nodig. Opmerkelijk is dat die koppeling in veel gemeenten en provincies ontbreekt. De handreiking bevat daarnaast concrete voorbeelden van kansrijke maatregelen die de gemeente of provincie kan treffen.

De doelgroep omvat klimaatcoördinatoren en verkeers- en vervoermedewerkers. U kunt hier de handreiking downloaden.

Opdrachtgever: Agentschap NL, Rijkswaterstaat Leefomgeving
Realisatie: 2011 - 2014

Wim Korver

Functie:
Manager Mobiliteit & Ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 29 04 14 49
mail Wim

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›