Een hoogwaardige fietsroute verbindt economische toplocaties in en rond Eindhoven: de slowlane. Met 'fiets' in de brede zin van het woord, want kenniswerkers houden wel van exotische mensaangedreven voertuigen. Ook die moeten een plek krijgen.

Goudappel Coffeng werkte samen met MTD landschapsarchitecten, Philips en W/E-adviseurs aan een handboek met ontwerpuitgangspunten voor de aanleg van de 32 kilometer lange ‘Slowlane’ die geschikt moet zijn voor allerlei 'mensaangedreven voertuigen eventueel ondersteund met een elektromotor'. De 'normale' fietsers moet zich er uiteraard ook prettig voelen. De 'Slow lane' loopt door verschillende gemeenten, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor uitvoering op haar grondgebied. Het handboek helpt gemeenten een herkenbare continue route te realiseren. In het handboek staat een esthetisch programma van eisen voor de verdere uitwerking van de plannen.

De eerste 4 kilometer zijn medio 2015 opengesteld.

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Realisatie: 2011

Nicole Korsten

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)6 51 85 34 77
mail Nicole

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›