Het feitelijk OV-gebruik wordt al jaar en dag op allerlei manieren steeds beter gemeten. Tijd om de volgende stap te zetten: het in beeld brengen van de OV-potentie met hedendaagse databronnen. Zijn er wellicht onopgemerkte kansen voor extra reizigers?

Voor de Gemeente Emmen, de Provincie Drenthe en het OV Bureau Groningen Drenthe onderzocht Goudappel Coffeng/DAT.Mobility de OV-potentie. We combineerden en visualiseerden daarvoor twee databronnen: OV Chipkaartdata en telefoondata (View.DAT). De eerste leert ons het feitelijke vervoerspatroon van OV-reizigers. De tweede leert ons het feitelijke vervoerspatroon van álle reizigers. Via slimme filtering en expert-gedreven aannames brachten wij de twee databronnen op hetzelfde schaalniveau. Zo konden we een verschilanalyse maken. Of beter gezegd: op zoek gaan naar aanknopingspunten voor de vraag waar het OV reizigers 'laat liggen'. Dat is gelukt.

De casestudy Emmen is opgenomen in de kennisbundel voor het Nationaal Verkeerskunde Congres 2015.

Opdrachtgever: Gemeente Emmen, Provincie Drenthe, OV-bureau Groningen-Drenthe
Realisatie: 2015

Martijn Ebben

Functie:
adviseur openbaar vervoer
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 59 59 80
mail Martijn

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›