De Regio Twente heeft Goudappel gevraagd topografische ondergronden te maken en te beheren. Een geografisch informatiesysteem (GIS) brengt deze ondergronden in kaart. Het grote pluspunt van GIS zit in de vele mogelijkheden voor ruimtelijke analyses.

Zo is bijvoorbeeld het aantal inwoners binnen een bepaalde afstand te berekenen of het aantal kilometers wegvak. Of is met behulp van het verkeersmodel te visualiseren hoeveel auto’s ergens rijden. Het is allemaal mogelijk in GIS.

Sluitstuk
Bovendien kan met GIS de informatie grafisch mooi worden weergegeven. Ook leert onze ervaring dat kaartbeelden van GIS beter inzicht geven in de oplossing van ruimtelijke vraagstukken. GIS is daarmee meer dan een sluitstuk van het planvormingsproces: het maakt er juist deel van uit.

Opdrachtgever: Regio Twente
Realisatie: 2010

Daniël Roels

Functie:
consultant mobiliteit & IT
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 11 71 72 85
mail Daniël

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›