Haal- en brenggedrag van ouders draagt bij aan de verkeersveiligheidsituatie rond scholen. Daar zit ook de knop om daar iets aan te doen. De inrichting is namelijk meestal wel op orde. De gemeente Amersfoort initieerde een impuls vol energie en creativiteit.

Voor de gemeente Amersfoort verzorgde Goudappel Coffeng een intensieve gedragsinterventie voor meer verkeersveiligheid rond haar scholen. Uitgangspunt was dat de gemeente (en wij) faciliteerde en de scholen de trekker waren voor maximale beklijving. Als aftrap organiseerden wij voor directies en verkeersouders van zeven scholen een gedragsatelier. Ook vroegen we - via de pers - aan de stad om ideeen in te dienen, met leuke resultaten. Met drie scholen gaven we vervolgens een pilot vorm. We deden voor elk een quickscan van situatie en huidig gedrag en bespraken mogelijke oplossingsrichtingen. De scholen zelf schreven het plan van aanpak voor de uitvoering van gedragsmaatregelen. Het ging om maatregelen als het aanbrengen van een fietsparkeervak met spuitkrijt, een strategisch geplaatste 'oprit' voor de stoep, flyers om goed gedrag te belonen, 10 gouden regels die alle ouders in een nieuwsbrief kregen thuisgestuurd en een verkeersles. Het meten van het effect was onderdeel van het plan van aanpak. De scholen deden een 0-meting, een eerste meting na 1 week en een na-meting na 6 weken. Ze schreven zelf het evaluatierapport met resultaten en aanbevelingen. Gedurende deed hele proces waren wij 'de helpdesk gedrag.' Daarmee gaf de gemeente de scholen precies dat duwtje om een mooie stap op verkeersveiligheid te maken, tegen lage kosten.

Bij de Ceaciliaschool ging het aantal fietsen dat voor de ingang op de stoep stond te wachten van 24 naar 0. Ook op straat verdwenen wachtende ouders met fiets richting het daarvoor beoogde fietsparkeervak: van 22 naar 0.

Opdrachtgever: gemeente Amersfoort
Realisatie: 2014 - 2015

Sander van der Eijk

Functie:
adviseur verkeer & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 46 07 69 50
mail Sander

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›