Je eigen vakdiscipline kan de blik op een ruimtelijke opgave verkleuren. Een, mede door ons ontwikkelde, methode zorgt dat stedenbouwers en verkeerskundigen discipline-neutraal de opgave analyseren en de gezamenlijke ambitie vaststellen. De toegevoegde waarde voor de gebruiker staat zo centraal

Voor de gemeente Utrecht begeleidt Goudappel Coffeng de herinrichting van de Kapteynlaan. Dit is zowel een verkeerskundige als een stedenbouwkundige opgave. We gebruikten daarom de methode Functional Ambiance. Kern van de aanpak is het gebruik van acht begrippen die discipline-neutraal zijn. Dit dwingt iedereen om buiten de kaders van de eigen discipline te kijken. Ook is deze methodiek hierdoor bruikbaar voor relatieve ‘leken’ die ook stakeholder zijn.In twee creatieve sessies met in- en externe stakeholders analyseren wij het gebied en bepalen we de ambitie en de mogelijke (voorkeurs)varianten. Het doorlopen proces en de uitkomsten hiervan leggen we vast in een bondige en beeldende rapportage. Vanuit deze gemeenschappelijke visie en ambitie kan het ontwerpproces van start gaan.

Naar een betere balans
De noodzaak tot herinrichting van de Kapteynlaan vloeit voort uit de ambitie van Utrecht: Aantrekkelijk & Bereikbaar. Stap voor stap krijgt deze ambitie een concreet gezicht in de stad. Op diverse plekken wordt de verkeersfunctie beter in balans gebracht met de stedelijk omgeving en het gebruik. Beleving en het gedrag van de gebruiker staan bij deze herinrichtingsvraagstukken en de ontwerpen centraal. Voor de Kapteynlaan betekent dat deze drukke wijkontsluitingsweg met veel doorgaand verkeer waar ook aan wordt gewoond aangepakt moet worden. Het doorgaande verkeer moet verleid worden tot de route Kardinaal de Jongweg – Eykmanlaan. Ingepast in de wijkplannen kan de weg dan een verblijfsklimaat krijgen.

Opdrachtgever: gemeente Utrecht
Realisatie: 2014

Marco Aarsen

Functie:
landschapsarchitect
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 72 27 29
mail Marco

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›