Drie kruispunten in Rijssen/Holten werden door fietsers uit deze gemeente als onveilig ervaren. Reden genoeg voor de gemeente om te laten onderzoek wat er op deze locaties aan de hand is. De infrastructuur is toch volgens alle eisen aangelegd?

Voor de gemeente Rijsen-Holten onderzocht Goudappel Coffeng de fietsveiligheid van drie ‘verdachte’ kruispunten. De verdenking kwam deels voort uit de ongevalstatistiek en daarnaast uit de terugkoppeling vanuit de bewoners. We combineerden drie bronnen: een analyse van de geregistreerde ongevallen, een beoordeling van de infrastructuur en ten derde de observatie van het gedrag. Zo brachten we de onveiligheid in beeld. De bevindingen varieerden van ‘niet zoveel aan de hand’ tot ‘liefst morgen aanpassen’. Vervolgens zochten we in samenspraak met de gemeente naar maatregelen om te komen tot een duurzaam veilige situatie op alle drie de locaties.

Opvallende conclusie was dat één kruispunt, een rotonde, op alle punten aan de gestelde verkeerstechnisch eisen voldoet. Dat er toch sprake was van onveiligheid was het gevolg van de manier waarop de rotonde vanuit de zijstraten en een tunnel wordt benaderd in combinatie met het ontbreken van ‘signaal-elementen op hoogte’. De fietsoversteken en de fietsers werden daardoor toch te makkelijk over het hoofd gezien. Dit is inmiddels aangepast. Zo blijkt maar weer: verkeersveiligheid is zoveel meer dan 'aan de eisen voldoen'.

Opdrachtgever: Gemeente Rijsen-Holten
Realisatie: 2013

Rico Andriesse

Functie:
adviseur mobiliteit & ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 61 16 45
mail Rico

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›