Rijkswaterstaat Zuid-Holland evalueert in het kader van functioneel onderhoud periodiek het functioneren van zijn verkeersregelinstallaties.

De evaluaties bestaan uit drie delen:
1. Voorbereiding: Bij de voorbereiding worden door bestudering van het regelprogramma, herberekening van de ontruimingstijden en afwikkelingsberekeningen op basis van recente telcijfers aandachtspunten opgesteld voor de observatie.
2. Observatie en visuele telling: Op straat wordt gedurende de ochtend- en avondspits en dalperiode de werking van de verkeerslichtenregeling geobserveerd. Er vindt een meting van cyclustijden en afrijcapaciteiten plaats en tegelijkertijd een visuele telling en meting van wachtrijlengtes.
3. Toetsing en opstellen aanbevelingen: Vervolgens worden afwikkelingsberekeningen uitgevoerd op basis van de gemeten afrijcapaciteiten en de uitgevoerde visuele telling. Na toetsing van de verkeerslichtenregelingen aan de verkeersregeltechnische voorwaarden van Rijkswaterstaat Zuid-Holland en aan de aspecten verkeersveiligheid, geloofwaardigheid, efficiëntie en effectiviteit worden aanbevelingen opgesteld om de werking van de verkeerslichtenregeling te verbeteren. Dit kan variëren van parameterwijzigingen tot aanbevelingen om extra rijstroken toe te voegen.

De evaluaties van in totaal 23 VRI’s zijn verdeeld in vijf clusters, waarvan drie clusters inmiddels zijn geëvalueerd.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Realisatie: 2008 - 2010

Gert Willems

Functie:
teammanager verkeersmanagement
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 51 40 80 68
mail Gert

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›