Alle provincies in Nederland hebben in het kader van de EU-richtlijn Omgevingslawaai een geluidsbelastingkaart gemaakt. Op basis hiervan stelden zij een actieplan op met een omschrijving van maatregelen die de geconstateerde knelpunten oplossen.

Voor het Interprovinciaal Overleg voerde Goudappel Coffeng een evaluatie uit naar de totstandkoming van de geluidskaarten en de actieplannen. Op basis van de evaluatie zijn aanbevelingen gedaan waarmee het opstellen en/of actualiseren van deze producten in de volgende fase eenvoudiger en/of beter kan worden gedaan.

In de volgende fase, de tweede tranche, moeten de wegbeheerder geluidskaarten en actieplannen opstellen voor de wegen met meer dan 3 miljoen voertuigpassages. Wij helpen provincies met deze opgave.

Opdrachtgever: Interprovinciaal Overleg
Realisatie: 2009

Harry Kingma

Functie:
Manager Mobiliteit & Ruimte
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 95 78 87
mail Harry

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›