In 1999 was voor het laatst onderzoek verricht naar grensoverschrijdende koopstromen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen en Kreis Kleve. Daarom was er sterke behoefte aan een update van de gegevens. Goudappel Coffeng voerde samen met Intomart GFK een breed onderzoek uit naar de huidige situatie. In Nederland werden 6.000 enquêtes uitgevoerd via internet. Deze gegevens werden gekoppeld aan 1.200 telefonische enquêtes in Kreis Kleve.

Het onderzoek naar het koopgedrag van 7.200 consumenten in Nederland en Duitsland leverde een schat aan waardevolle informatie op. Zo werd inzicht verkregen in het grensoverschrijdend winkelgedrag, de meningen over het winkelaanbod en de reden om een bepaald winkelgebied te bezoeken. Hieruit kon worden vastgesteld wat de kansen en positie zijn van de verschillende winkelgebieden in de Eurregio.

Opdrachtgevers voor dit onderzoek waren de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. De onderzoeksresultaten werden in oktober 2009 aan de Nederlandse en Duitse partners gepresenteerd.

Opdrachtgever: Stadsregio Arnhem Nijmegen en Kreis Kleve
Realisatie: 2009

Tim van Huffelen

Functie:
adviseur ruimtelijke economie & locatieontwikkeling
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
+31(0)6 50 21 35 77
mail Tim

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›