Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) berekent en analyseert effecten van verstoring op de leefkwaliteit. De grondstof hiervoor zijn gegevens over verkeer en ruimtelijke kenmerken door heel Nederland. Goudappel leverde een hoogwaardig databestand.

In opdracht van het PBL vulden wij een database met alle relevante gegevens voor de huidige situatie. Het PBL heeft inmiddels de eerste berekeningen uitgevoerd op basis van het geleverde databestand en is zeer te spreken over de kwaliteit van de geleverde data. Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft belangstelling getoond voor het databestand.

De beschikbaar gestelde verkeersgegevens zijn tot stand gekomen op basis van verschillende bronnen, zoals ons eigen nationale verkeersmodel, Inweva en de Monitoringstool. Voor de wegen van lagere orde is een speciale GIS-tool ontwikkeld. In deze tool worden de intensiteiten berekend op basis van de hoeveelheid autoritten die per adres worden gemaakt en de routekeuze vanuit deze adressen naar het hoofdwegennet.

De ruimtelijke kenmerken die nodig zijn voor het uitvoeren van de berekeningen zijn tot stand gekomen op basis van een digitale scan van de ruimtelijke omgeving. Deze scan wordt uitgevoerd met een GIS-applicatie waarin verschillende digitale landsdekkende databestanden worden opgenomen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan alle gebouwen en adressen, waterpartijen, wegvlakken, geluidsschermen etc. Het resultaat van deze scan bestaat uit een netwerk waaraan alle relevante ruimtelijke informatie is gekoppeld.

Het project voor PBL is een voorbeeld van hoe wij in staat zijn betrouwbare mobiliteitsinformatie beschikbaar kunnen stellen in goed toegankelijke formaten en/of softwaretoepassingen voor analyse en presentatie.

Opdrachtgever: Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL)
Realisatie: 2010 - 2014

Jakob Henckel

Functie:
consultant mobiliteit & IT
Werkmaatschappij:
DAT.Mobility
Telefoon:
(+31)(0)6 50 49 08 96
mail Jakob

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›