De provincie Noord-Brabant werkt met haar partners aan het verbeteren van de bereikbaarheid van het personen- en goederenvervoer. Daarbij streven ze naar betere (inter)nationale verbinding en een versterkte samenhang binnen het OV-netwerk in Brabant. De provincie heeft alle gemeenten uitgenodigd met projectvoorstellen te komen. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt: in totaal zijn 61 fiches ingediend. Deze voorstellen waren verschillend van vorm (van logistieke projecten, tot het veraangenamen van haltes). Ook werd het totaalbudget flink overschreden. Prioritering was dus nodig.

In gesprek met de ca 30 indieners heeft Goudappel Coffeng de fiches helpen verrijken, zodat de benodigde informatie (onder andere kosten, effecten en haalbaarheid) op een gelijkvormige manier beschikbaar is gekomen. Zo konden de maatregelen op dezelfde manier worden gescoord op rendement.

Het scoringskader is gaandeweg het proces aangepast: zo bleken bepaalde criteria niet onderscheidend. De informatie is toegankelijk gepresenteerd aan bestuurders (ca 20, van gemeenten en regio’s en provincies) zodat gezamenlijk is gekozen om 24 van de 61 maatregelen uit te voeren.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Realisatie: 2016

Aart de Koning

Functie:
adviseur
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 54 70 01 25
mail Aart

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›