Een verkeersomgeving transformeren naar een verblijfsomgeving. Dat was de uitkomst van de planvorming waaraan Goudappel Coffeng voor de gemeente Waddinxveen heeft gewerkt. “Eigenlijk hebben we een nieuwe ontvangstruimte gecreëerd op de plek waar je Waddinxveen per trein bereikt,” zegt landschapsarchitect Marco Aarsen.

Recent werden de bewoners geïnformeerd over de plannen en is in beeld gebracht hoe de transformatie van verkeersplein naar verblijfsplein gestalte gaat krijgen. “Het is een mooie plek om aan te komen. En een prettige ontmoetingsplek als je moet overstappen van fiets, bus of auto op de trein of vice versa,” aldus Aarsen.

Het plein verbindt beide gebieden van het spoor met elkaar en maakt zo een verbinding tussen het centrum, de waterpartij en de woongebieden. Aan het water zal een vlonderpartij worden gerealiseerd. "Door het hoogteverschil op te vangen in de rand van het plein, worden doorgaande fietsers ontmoedigd om hier fietsend de spoorovergang te kruisen. Dit zorgt nu voor veel onveilige situaties en is deels aanleiding van deze opgave. Op de plaatsen van de fietsenstallingen en toegangen van het plein voor mindervaliden wordt het hoogteverschil opgevangen door middel van hellingen.”

De uitvoering van het project is gepland voor het najaar van 2016.

Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen
Realisatie: 2016

Marco Aarsen

Functie:
landschapsarchitect
Werkmaatschappij:
Goudappel Coffeng
Telefoon:
(+31)(0)6 20 72 27 29
mail Marco

Welkom in de wereld van de Goudappel Groep

lees alles over de Goudappel groep ›